Základní škola Strmilov
Základní škola Strmilov

Družina

Kritéria přijetí dítěte do ŠD

  • Kapacita ŠD je omezená, naplňuje se do počtu 40 dětí z 1. – 5. třídy ZŠ Strmilov.
  • Přednostně jsou přijímány děti z 1. – 3. třídy 
  • Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do konce prvního školního týdne (8.9. 2023)
  • Pokud je kapacita ŠD již naplněna, mohou děti ze 4. a 5. ročníku navštěvovat školní klub.

Organizace činnosti ŠD

ranní družina   6:30 - 7:25                        odpolední družina   11:20 - 15:30

Poplatek ŠD

  • Poplatek pro děti, které chodí ráno i odpoledne, nebo jen odpoledne, je 100,- Kč měsíčně.
  • Poplatek pro děti, které chodí jen ráno, je 50,- Kč měsíčně. Poplatek vybírá vychovatelka ŠD dvakrát ročně ( na období září – prosinec a leden – červen).

Poplatek je splatný do 23. září za 1. pololetí, do 27. ledna za 2. pololetí. Nezaplacený poplatek je důvodem pro vyloučení žáka z docházky do ŠD. V případě, že se dítě přihlásí v průběhu školního roku, hradí částku za měsíce, kdy je přítomno ( 100 Kč za měsíc) v nejbližším termínu. V případech nepřítomnosti dítěte ve ŠD ze zdravotních důvodů nebo z důvodu odhlášení může být poplatek na písemnou žádost zákonných zástupců vrácen, a to pouze za nepřítomnost v celém kalendářním měsíci. Poplatek je použit jako příspěvek na hrazení provozních nákladů spojených s činností školní družiny. Poplatek může být prominut dítěti, které je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příspěvek, který podle zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Úplata může být prominuta žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona 117/1995 Sb.

Odchody dětí ze ŠD

Čas odchodu dítěte ze ŠD napíší rodiče do zápisního lístku. Má-li být dítě uvolněno dříve, než je na zápisním lístku, musí vychovatelce předložit uvolňovací lístek od zákonného zástupce (v krajním případě je možné poslat SMS  do   11.20  na telefon školní družiny 724 902 864 ). Dítě nelze uvolnit na základě telefonického hovoru.


Uvolňovací lístek musí obsahovat:

  1. datum
  2. jméno dítěte
  3. čas, kdy má být dítě uvolněno
  4. podpis zákonného zástupce.

Pokud dítě neodchází ze ŠD samo, ale s doprovodem, je nutné uvést osoby, které můžou dítě vyzvedávat. Tyto osoby si dítě vyzvedávají přímo ve ŠD (děti nebudou pouštěny na pouhou výzvu od školních dveří). Okamžikem odchodu dítěte ze ŠD přebírá jeho zákonný zástupce veškerou právní odpovědnost vyplývající z povinnosti  dohledu nad dítětem.

Chování žáků

Děti ve ŠD nepoužívají mobilní telefon. Dítě bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští. V případě, že dítě bylo ve škole a nedostaví se do školní družiny, bude vychovatelka informovat rodiče. Při svévolném opuštění školy vychovatelka za dítě neodpovídá.
Ve školní družině se dítě řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně a na webových stránkách školy (http://www.zsstrmilov.cz/aktivity/druzina.aspx, viz vnitřní řád).
Pokud dítě soustavně narušuje školní řád a činnost ŠD, může být ze školní družiny vyloučeno. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. O tomto chování jsou rodiče informováni (osobní či telefonický pohovor nebo poznámka v ŽK).

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Rozpis zvonění

  1. hodina 07.45 - 08.30

  2. hodina 08.40 - 09.25

 3. hodina 9.40 - 10.25

4. hodina 10.35 - 11.20

 5. hodina 11.30 - 12.15

 6. hodina 12.25 - 13.10

7. hodina 13.15 - 14.00

  8. hodina 14.05 - 14.50

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Následující
Předchozí